Bridge Beter Toernooi

Heeren van Alfen

Algemene Voorwaarden

Inschrijven

U kunt via het inschrijfformulier op de website een plaats reserveren voor het bridgetoernooi. De inschrijving is definitief als het volledige inschrijf bedrag is overgemaakt op de bankrekening.

Minimum deelname

Het bridgetoernooi wordt geannuleerd indien er onvoldoende (minder dan 24 paren, 7 dagen voor aanvang toernooi) belangstelling bestaat. Stichting Heeren van Alfen betaalt dan alle reeds overgemaakte bedragen aan u terug.

Annuleringen

U krijgt uw geld terug als er besloten is om vanuit de organisatie het toernooi te annuleren. U kunt zelf kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van het toernooi.

Spelregelbeleid

Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond is van toepassing op het toernooi.

Gedragsregels

De gedragsregels van de Nederlandse Bridge Bond is van toepassing op het toernooi.

Prijzengeld

Het prijzengeld wordt naar rato berekend van het totaal aantal deelnemers.

Verwijdering

De toernooileiding kan u indien de gedragsregels niet worden nageleefd, zonder teruggave van het inschrijfgeld verdere deelname aan het toernooi ontzeggen.

Publicatie prijzen internet of drukwerk

Kennelijke fouten in al onze reclame uitingen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om het inschrijfgeld te wijzigen indien wijzigingen in de faciliteiten en/of toeslagen wijzigen.

Akkoordverklaring

Door middel van het versturen van het online inschrijfformulier verklaar u akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden geldend voor het bridgetoernooi.

Identiteit

  • Marco Koopman, Stichting Heeren van Alfen
  • Telefoonnummer: +31615331126
  • E-mailadres: info@heerenvanalfen.nl
  • KvK-nummer: 28101122
  • Btw-identificatienummer: NL813430422B01
  • Bankrekeningnummer: NL03RABO0157847713
Terug