blog

Algemene Voorwaarden

 • Inschrijven: U kunt via het inschrijfformulier op de website een plaats reserveren voor het bridgetoernooi. De inschrijving is definitief als het volledige inschrijf bedrag is overgemaakt op de bankrekening.
 • Minimum deelname: Het bridgetoernooi wordt geannuleerd indien er onvoldoende (minder dan 24 paren, 7 dagen voor aanvang toernooi) belangstelling bestaat. Stichting Heeren van Alfen betaalt dan alle reeds overgemaakte bedragen aan u terug.
 • Annuleringen: U krijgt uw geld terug als er besloten is om vanuit de organisatie het toernooi te annuleren. U kunt zelf kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van het toernooi.
 • Spelregelbeleid: Het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond is van toepassing op het toernooi.
 • Gedragsregels: De gedragsregels van de Nederlandse Bridge Bond is van toepassing op het toernooi.
 • Prijzengeld: Het prijzengeld wordt naar rato berekend van het totaal aantal deelnemers.
 • Verwijdering: De toernooileiding kan u indien de gedragsregels niet worden nageleefd, zonder teruggave van het inschrijfgeld verdere deelname aan het toernooi ontzeggen.
 • Publicatie prijzen internet of drukwerk: Kennelijke fouten in al onze reclame uitingen binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om het inschrijfgeld te wijzigen indien wijzigingen in de faciliteiten en/of toeslagen wijzigen.
 • Akkoordverklaring: Door middel van het versturen van het online inschrijfformulier verklaar u akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden geldend voor het bridgetoernooi.




Identiteit

 • Marco Koopman, Stichting Heeren van Alfen

 • +31615331126
 • info@heerenvanalfen.nl

 • KvK-nummer: 28101122
 • BTW-identificatienummer: NL813430422B01
 • Bankrekeningnummer: NL03RABO0157847713